Zbirka kamenih predmeta i građevnog materijala

Zbirka kamenih spomenika sadrži oko 80 predmeta. Najveći dio zbirke čine ulomci arhitektonskih elemenata (baze stupova, kapiteli, nadvratnici), te sarkofazi i nadgrobne stele. Datiraju se u rimsko carsko razdoblje, 1. – 4.st. Dio zbirke izložen je in situ, na lokacijama u gradu Sisku i u dvorištu Gradskog muzeja Sisak.

  • 1-4_st
  • Kapitel_stupa_1-4_st