Zbirka prapovijesti

Najstariji prapovijesni predmeti su neolitski i eneolitski artefakti (5.-3. tisućljeće pr.Kr.): sjekire i nožići, a tu su i kipići, koji po načinu oblikovanja mogu pripadati vučedolskoj kulturi. Brončanodobna kultura polja sa žarama datirana od polovice 2. do 1. tisućljeće pr. Kr. zastupljena je mačem, šupljom sjekirom, kopljem, ulomcima keramike. Najviše je predmeta iz željeznodobne Segestice, halštatske (od 8. do kraja 5. st. pr. Kr.): kaciga, sjekire, žvale za konje, vrh strijelice, fibule i keramika; te latenske: grafitne posude (vrčevi, tanjuri, šalice), fibule, narukvice, nanogvice, noževi, koplja, amuleti, dječje igračke i kultni idoli.

  • Antropomorfna figura, keramika, 7.-5. st. pr. Kr.
  • Fibula tipa certosa, bronca, starije željezno doba, 5. st. pr. Kr.
  • Kaciga, bronca, druga polovica 6. st. pr. Kr.
  • Latenska fibula, bronca, mlađe željezno doba, 3. st. pr. Kr.
  • Sjekira tipa kelt, bronca, kasno brončano doba, 13.-11. st. pr. Kr.
  • Sjekira, kamen crni mramor, eneolit-bakreno doba, 4.-3. tisućljeće pr. Kr.
  • Vrč ili visoka vaza, keramika, 4.-1. st. pr. Kr.