Dani industrijske baštine grada Siska

U sklopu Dana europske baštine Gradski muzej Sisak, uz Konzervatorski odjel Ministarstva kulture u Sisku te Galeriju Striegl, uključio se u organizaciju Dana industrijske baštine grada Siska.

Manifestacija Dani industrijske baštine grada Siska održavaju se od 20. rujna do 5. listopada 2013, a ujedno predstavlja i centralnu manifestaciju Dana europske baštine u Hrvatskoj. Cilj manifestacije je prezentacija iznimnog povijesnog i kulturnog resursa koji je obilježio povijest grada Siska od druge polovice 19. stoljeća do današnjeg vremena. Tijekom manifestacije građane će se upoznati s mogućnostima kvalitetnog korištenja industrijske baštine kao razvojnog potencijala grada Siska.

Otvorenje manifestacije, koje je ujedno će obilježilo i otvaranje Dana europske baštine u Hrvatskoj, održano je 20. rujna na dvije lokacije u gradu Sisku - u Holandskoj kući u centru Siska te u bivšem Institutu Željezare Sisak (danas tvrtki Applied Ceramics d.o.o.) u Južnoj industrijskoj zoni grada. Bogat program manifestacije se odvija tijekom dva tjedna i podijeljen je na dva dijela: jedan se odnosi na programski sadržaj u sklopu projekta ''Tvornica baštine Željezara Sisak'' te valorizaciju i kontekstualizaciju kulturne baštine bivše tvornice Željezara Sisak kroz konzervatorsko-restauratorsku radionicu u Parku skulptura i teorijsko-umjetnički program ''Interpolacije'', dok se drugi dio odnosi na valorizaciju i prezentaciju iznimno vrijedne industrijske baštine grada Siska.

 

PROGRAM:

OTVORENJE DANA INDUSTRIJSKE BAŠTINE, 20. RUJNA 2013.

 

Dana 20. rujna 2013. godine u Sisku, odvijat će se otvorenje Dana europske baštine u sklopu kojeg se odvijaju ''Dani industrijske baštine grada Siska''. Otvorenje će se odvijati na dvije lokacije – u Holandskoj kući u centru Siska, te u bivšem Institutu Željezare Sisak u Južnoj industrijskoj zoni grada.

 • U Holandskoj kući, Rimska ulica br. 10, Sisak:

Izložba „Industrijska baština grada Siska“ autora mr. sc. Vlatka Čakširana i prezentacija manifestacije „Dani industrijske baštine grada Siska“

 • U bivšem Institutu Željezare Sisak (danas tvrtki Applied ceramics d.o.o.) u Južnoj industrijskoj zoni grada:

Projekcija dokumentarnog filma režisera Gorana Devića pod nazivom „Dvije peći za udarnika Josipa Trojka“

Film prikazuje ostatke nekada velike industrije željeza u Sisku, te prati rezanje i demontiranje čuvene peći Siemens-Martin s kojom su radnici svojevremeno nekoliko puta postigli svjetski rekord u proizvodnji željeza, a koja je bila samo središte nekadašnje Željezare Sisak.

Izložbe Marijana Crtalića „Nevidljivi Sisak“ i Gorana Nježića „Čemu trud"

Izložba Marijana Crtalića će kroz formu digitalnog arhiva predstaviti njegove dosadašnje umjetničke projekte koji kritički promišljaju problematiku Željezare Sisak u društvenom kontekstu, dok će instalacija Gorana Nježića kroz kritički umjetnički statement predstaviti autorovo viđenje sisačke svakodnevice.

 

PRVI TJEDAN, 23  – 29. rujna

 • Projekt „Tvornica baštine Željezara Sisak“

II. Konzervatorsko-restauratorska radionica u Parku skulptura nastalih u sklopu Kolonije likovnih umjetnika Željezara Sisak (Odsjek za restauraciju-konzervaciju Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu)

Tijekom II. Konzervatorsko – restauratorske radionice s ciljem izrade sveobuhvatne dokumentacije koja će biti temelj za obnovu skulptura intervjuirati će se i obići skulpture s autorima istih (sudionicima Likovnih kolonija). Provesti će se preventivna zaštita skulptura (odstranjivanje nakupina u donjem dijelu skulptura, čišćenje površine skulptura i spuštanje razine tla oko podesta skulptura); dokumentacijski radovi te laboratorijska ispitivanja.

Program „Interpolacije“ – obuhvatit će segmente projekta koji se odnose na javnu prezentaciju aktivnosti konzervatorsko-restauratorske radionice u Parku skulptura Željezara Sisak te aktivnosti u lokalnoj zajednici i javnom prostoru grada kroz radionice, edukacije, kustoske programe, umjetničke programe u svrhu valorizacije i kontekstualizacije kulturne baštine bivše tvornice Željezare Sisak. 

Ciklus predavanja:

-        Nina Vojnović, Maksin Pužar, Nikolina Rusac (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu): ''Idejni projekt revitalizacije naselja Caprag“ // projekcija filma ''Željezara Sisak – Caprag nekad i danas'' (23. 9.)

-        dr. sc. Hrvoje Klasić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu): ''Željezara Sisak – nezaobilazan igrač na političkoj sceni grada i države'' (24. 9.)

-        dr. sc. Sanja Potkonjak, dr. sc. Tomislav Pletenac (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu): ''Ima li baština (socijalizma) budućnost? - primjer parka skulptura Željezare Sisak'' (25. 9.)

-        dipl. ing. arh. Ana Sopina i Jesenko Horvat (Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu): ''Industrijsko nasljeđe kao prostori instalacija'' (26. 9.)

-        Sagita Mirjam Sunara (Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Odsjek za konzervaciju-restauraciju): ''Glas umjetnika. Informacije prikupljene od autora skulptura nastalih u sklopu Kolonije likovnih umjetnika Željezara Sisak'' (27. 9.)

-        Zlatan Novak, dipl. inž. geod., Vektra d.o.o., Varaždin: ''Suvremene metode dokumentiranja kulturnog dobra - 3D lasersko skeniranje skulptura u okolici Željezare Sisak '' (27. 9.)

Projekcije:

-        Goran Dević: Dvije peći za udarnika Josipa Trojka, 2012, 32', DCP (režija: Goran Dević // kamera: Jure Černec // montaža: Vanja Siruček // producenti: Hrvoje Osvadić, Vanja Jambrović, Goran Dević // produkcija: Petnaesta umjetnost)

Izložbe:

-        Marijan Crtalić: Nevidljivi Sisak

-        Goran Nježić: Čemu trud

Edukacija:

-        likovne radionice (Redefinicija skulptura – izrada privremenih instalacija u prostoru) /

suradnja s lokalnim osnovnim i srednjim školama

 

DRUGI TJEDAN, 30. rujna – 5. listopada

Predavanja:

-        mr. sc. Vlatko Čakširan (Gradski muzej Sisak) „Likovna kolonija Željezare Sisak“ u Starom gradu i razgledavanje izložbe (30. 9.)

-        mr. sc. Goran Arčabić (Muzej grada Zagreba) „Industrijska baština grada Zagreba“ (1. 10.)

Promocija:

-        dr. sc. Zrinka Paladino (Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture grada Zagreba), „Arhitekt Lavoslav Horvat – kontekstualni ambijentalizam“, Meandarmedia i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 2013. (2. 10. )

Organizirani obilasci industrijskih objekata:

-        organizirano razgledavanje pojedinih industrijskih objekata grada Siska (28. 9.)

-        organiziran obilazak rute industrijske baštine grada Siska (5. 10. )

Okrugli stol (4. 10.) :

-        organiziranje okruglog stola vezanog uz sudbinu industrijske baštine grada Siska

-        formiranje Društva prijatelja industrijske baštine grada Siska „Industriopolis“

 • 2
 • 3
 • DSC_0004
 • DSC_0023
 • DSC_0026
 • DSC_0027
 • DSC_0050
 • DSC_0060
 • DSC_0078
 • DSC_0105
 • DSC_0112
 • DSC_0113
 • DSC_0120
 • DSC_0127
 • DSC_0143
 • DSC_0150
 • DSC_0166
 • DSC_0167
 • DSC_0178
 • DSC_0186
 • DSC_0203
 • DSC_0222
 • DSC_0232
 • plakati98x68_NAJAVNI_PROGRAM_web-1
 • plakati98x68_NAJAVNI_PROGRAM_web-2
 • shell