Volonterski kamp 2012.

Gradski muzej Sisak organizirao je treći Volonterski kamp u trajanju od 16. do 25. srpnja 2012. na kojem je sudjelovalo sedam studenata povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, etnologije i kulturne antropologije iz različitih dijelova Hrvatske (Split, Đakovo, Zagreb i Sisak).

Osnovna ideja kampa je obrađivanje aktualnih tema, koji su predmet trenutnog istraživanja i rada stručnih djelatnika Muzeja koji i temu predlažu uoči početka kampa. Osim ispunjenog cilja studenti se upoznaju s bogatom baštinskom ostavštinom grada Siska koja je vidljiva na svakom koraku u našem gradu, ali i zbirkama koje čuva i izlaže Gradski muzej Sisak.

Nakon organiziranih kampova 2008. i 2011. godine kada su volonteri pretežno bavili terenskim radom, ovogodišnje aktivnosti organizirane su u prostorijama Gradskog muzeja Sisak. Tijekom kampa 2008. godine, volonteri su popisivali i obrađivali skulpture u ''Novom Sisku'', posebice ostavštinu Likovne kolonije Željezare Sisak. Tema prošlogodišnjeg kampa bila je arhitektura grada Siska, i to arhitektura centra grada u kojoj je većina građevina nastala u drugoj polovici 19. i početkom 20. stoljeća.

Kroz rad u ovogodišnjem kampu volonteri su se upoznali s praktičnim radom u muzejskoj ustanovi i obradili predmete iz Zbirke „Želimir Janeš“ Gradskog muzeja Sisak. U deset radnih dana trajanja kampa volonteri su detaljno obradili 68 medalja iz zbirke. Predmeti su obrađeni prema propisima muzejske struke te time pripremljeni za daljnji rad katalogiziranja i izlaganja.

Zbirka sadrži djela istaknutog sisačkog kipara Želimira Janeša. Najveći broj djela čini donacija koju je kipar poklonio Gradskom muzeju Sisak. U njoj se nalaze skulpture, medalje, taktile, reljefi te skice-odljevi za medalje.

Osim rada na zbirci sisačkog kipara Želimira Janeša studenti su popisivali i pripremili dio zbirke gramofonskih ploča privatnog kolekcionara Velimira Krakera za registraciju u svojstvu kulturnog dobra pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske.

Obrađeno je 437 gramofonskih ploča istim postupkom kao što su obrađena umjetnička djela zbirke''Želimir Janeš''.

Zbirka Velimira Krakera sadrži nekoliko tisuća jedinica, a studenti su obrađivali ''šelak ploče'' koje su se proizvodile od kraja 19. pa do sredine 20. stoljeća. Ploče su se izrađivale od šelaka, smolastog produkta tropskih uši. Ovaj tip ploča prestao se proizvoditi 1958. godine kada se počinju koristiti suvremeniji i čvršći materijali poput PVC-a (polivinil klorid). Imena proizvođača ploča koja su se nalazila na obrađenim pločama su bila: “HIS MASTER’S VOICE”, “POLYDOR”, “COLUMBIA”, “ELEKTROTON”, “ELEKTROLA”, “ODEON”, “DISCO GRAMMOPHONO”, a na njima se nalaze razni tipovi glazbe, od klasike do narodnih napjeva.

Na ovaj način studentima je pružena mogućnost povezivanja teorijskog znanja stečenog za vrijeme studija s praktičnim radom, s kojim će se jednog dana susresti ukoliko u budućnosti izaberu rad u muzeju. Rad studenata moderirao je i organizirao voditelj Kampa Marijan Bogatić, muzejski pedagog.

Nastavljena je i suradnja s Koordinacijom udruga mladih Siska te je u prostorijama Kluba mladih Skwhat organiziran smještaj i boravak volontera u vrijeme koje nisu provodili radeći u Muzeju.

Projekt Volonterskog kampa Gradskog muzeja Siska sufinanciralo je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

  • Picture_1476
  • SAM_0007
  • SAM_0011
  • SAM_0031
  • SAM_0085