Volonterski kamp

Grad Sisak je grad bogate povijesti i baštinske ostavštine. Povijest na području grada, prema arheološkim nalazima, datira iz 4. tisućljeća prije Krista. O ostacima prapovijesnih civilizacija, keltske Segestike, rimske Siscije, srednjeg vijeka, ratom protiv Osmanlija označenog 16. stoljeća te preporodnog 19. i 20. stoljeća govori velik broj predmeta koji se čuvaju u Gradskom muzeju Sisak. Uz te predmete kulturna baština se očituje i po gradu i okolici Siska u građevinama, umjetničkim spomenicima, grobljima i predmetima po privatnim zbirkama njegovih građana. Prikupljanje, sakupljanje, popisivanje danas za sutra ili sakupljanje suvremenih predmeta za zbirke je u svjetskim muzejima realnost i u zadnje vrijeme veliki se napori ulažu baš u te aktivnosti (poput npr. SAMDOK-a,  udruženja švedskih povijesnih muzeja koji su se u muzejskoj djelatnosti specijalizirali za predmete iz danjašnjice). Osamdesete i devedesete godine 20. stoljeća u Sisku su slabo istražene. Većina predmeta u Muzeju je evidentirana dok baština van Muzeja nije u cijelosti popisana i katalogizirana  te je stoga nužno popisivanje svih predmeta baštine po gradu Sisku i okolici.

Prvi Volonterski kamp održan je 2008. godine u organizaciji Gradskog muzeja Sisak. U kampu su sudjelovali volonteri Filozofskog fakulteta, studenti povijeti, povijesti umjetnosti, etnologije, kulturne antropologije i muzeologije koji su uz vodstvo muzejskog pedagoga, Marijana Bogatića, popisali skulpture smještene na javnim površinama u gradu Sisku. Cilj ove akcije bilo je evidentiranje, vrednovanje i utvrđivanje postojećag stanja skulptura kako bi se nadležnim konzervatorskim službama mogle predložiti mjere njihove zaštite. Prvenstveno su obrađeni spomenici u Novom Sisku nastali za vrijeme Kolonije likovnih umjetnika Željezare Sisak 70-ih i 80-ih godina 20. stoljeća. U nadolazećim godinama planiran je nastavak aktivnosti te ponovno održavanje Volontersko kampa.

Pregled popisanih skulptura nalazi se u pridruženim dokumentima.

  • Picture_1476
  • SAM_0007
  • SAM_0011
  • SAM_0031
  • SAM_0085