Poslanje muzeja

         Poslanje svakog muzeja jasno je definiran zadatak radi kojega je osnovan, „misija“ koja određuje njegove elementarne vrijednosti kao kulturnog projekta. Muzej, na sebi svojstven način odražava duh i način života sredine i stanovnika koji žive na području njegovog djelovanja te svoja nastojanja treba usmjeriti prema pronalaženju najboljeg načina komuniciranja s posjetiteljima najrazličitijih dobnih, obrazovnih, interesnih profila.

Temelj postojanja muzeja predstavljaju djelatnosti koje obuhvaćaju: skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizacija u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi te objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.

 

Gradski muzej Sisak kao središnja ustanova u kulturi grada Siska, ima cilj razviti sve segmente muzejske djelatnosti, sačuvati i predstaviti dragocjenu materijalnu i nematerijalnu baštinu sisačkog kraja, naglasiti njihove specifičnosti, od razdoblja prapovijesti do suvremenosti. Čuvajući, stručno i znanstveno obrađujući svjedočanstva povijesti, organizirajući i upotpunjavajući muzejske zbirke, komunicirajući dostignute spoznaje, prezentira prikupljena znanja i informacije o prošlosti i tradiciji, želi pobuditi interes i naglasiti ključne trenutke povijesnog razvoja, koji je bitno oblikovao suvremeni trenutak Siska. Kroz svoju djelatnost nastoji odgovoriti potrebama suvremenog društva i sredine u kojoj djeluje.

Osobitu pozornost Muzej usmjerava svojoj publici, kojoj pripadaju osobe različite životne dobi, obrazovanja, interesa i svega onoga što određuje profil jednog posjetitelja, s ciljem da svaki od njih nauči nešto novo, ugodno provede vrijeme te tako postane motiviran za ponovni dolazak.