DUNAVSKI LLOYD 2010.

od Ožu 25
do Srp 09

DUNAVSKI LLOYD  

25.03. – 09.07.2010.

Zaštitno arheološko istraživanje Sisak, Dunavski Lloyd 2010. otkrilo je postojanje rimske građevine iz 1. st. koja je do 4. stoljeća, kada se pretpostavlja završetak korištenja, doživjela niz preinaka. Izdvojene su 4 faze, u kojima je od javne građevine preinačena u stambenu. U 4. ili 5. st. pokraj nje je sagrađena nova građevina, također vjerojatno javna.

Ispod rimskih struktura otkrivene su strukture iz kasnog starijeg željeznog doba. Pretpostavljamo se da se radi o najmanje dva objekta, koje datiramo u kraj 4. st. pr. n. e.

  • Keramika_posuda_foto_B._Suntei
  • Zavrna_snimka_lokaliteta_foto_V._Koprivnjak