Lučka kapetanija 2009.

od Srp 01
do Stu 30

LUČKA KAPETANIJA

 

2009. srpanj – studeni

 

Na lokalitetu je otkriven dio urbane arhitekture stare Siscije, a arheološki pokretni nalazi datiraju istraženo područje u vrijeme od 1. do poč. 5. st. U istočnom dijelu lokaliteta je otkrivena cesta, u smjeru  S-J, vjerojatno dio carda maximusa. Zapadno se nalazi SI ugao moguće javne građevine, a između ceste i spomenute zgrade su temelji postamenata, odnosno dio zapadnog trijema do kojeg je vodilo stepenište. Istočno od ceste je dokumentiran stub od opeke (dio drugog trijema uz cestu), te dijelovi arhitekture, pretpostavljene stambene namjene. Navedene strukture većinom pripadaju ranijem carskom razdoblju, a djelomično su bile prekrivene kasnoantičkim urušenjima ili slojevima prijelaznog horizonta mješovitog antičkog i novovjekovnog materijala.

  • Bronani_falusni_privjesak_foto_-_B._Suntei
  • Cesta_i_kolektor_foto_-_Z._Vinkovi
  • Zrani_snimak_lokaliteta_foto_-_Z._Vinkovi