Sveti Kvirin 2004.

od Ruj 01
do Lis 30

SVETI KVIRIN 2004.

rujan i listopad

 2004. godine provedena su arheološka istraživanja sjevernog dijela lokaliteta Sv. Kvirin. Zona zahvata određena je na temelju rezultata geofizičkih istraživanja – neposredno uz sjeverni i zapadni zid barokne kapele. Rezultat istraživanja je kompleks rimske arhitekture monumentalnog sjevernog ulaza u Sisciju. Kompleks se sastoji od dva paralelna opečna monumentalna zida i ulaznog luka / slavoluka, između kojih je pronađena supstrukcija rimske ulice, koja je bila glavna gradska prometnica – cardo maximus. Ispod razine ceste pronađeni su ostaci kloake, čiji se smjer ne poklapa sa smjerom zidova niti ulice.  Pokretni nalazi izuzetno su rijetki, uglavnom pripadaju 3. – 4.st.

  • Sveti Kvirin 2004.