Sveti Kvirin 2010.

od Ruj 13
do Stu 13

SVETI KVIRIN

2010. – 13.09. – 13.11.2010.

Tijekom 2010. godine nastavljena su sustavna arheološka istraživanja na Sv. Kvirinu. Istražena je površina oko 100m2 do dubine od oko 3,30 m. Pronađeni su ostaci recentnih skeletnih ukopa i grobljanske arhitekture. Od rimskih struktura otkriveni su opečni zid i kloaka. Zid i kloaka vidljivi su samo tlocrtno, te će se podrobnije istražiti u narednim kampanjama.

  • Solid_Justinijana_I_527.-538.avers_foto_B._Suntei
  • Solid_Justinijana_I_527.-538.revers_foto_B._Suntei