Arheološka istraživanja na lokalitetu novih zgrada Hrvat...

od Pro 01
do Kol 30

POVIJESNI ARHIV

Prosinac 2003. – veljača 2004.; svibanj – kolovoz 2004.

Istraživanje je prethodilo izgradnji novih zgrada Povijesnog arhiva, a vršilo se dvije kampanje. Pronađeni su pokretni i nepokretni nalazi potječu iz novog vijeka, razdoblja rimske Sisciae i mlađeg željeznog doba. Od rimskodobnih nalaza najznačajniji su ostaci građevine (2. do 4.st.), te ulomak žrtvenika i skulptura lava od pješčenjaka. Posebno je važan nalaz niza latenskih slojeva odijeljenih slojevima gara, te ukopi iz istog razdoblja, koji dokazuju naseljenost desne obale Kupe u željeznom dobu.

  • P1230711
  • P7152721