STARI GRAD 2007.

od Ožu 01
do Pro 23

STARI GRAD 2007.

ožujak – prosinac

 

Arheološko istraživanje u utvrdi Stari grad, u trajanju od ožujka do prosinca 2007. prethodilo je izradi projektne dokumentacije koja prethodi prezentaciji unutrašnjosti utvrde. U 120 radnih dana istraženo je dvorište i hodnici utvrde, ukupne površine cca 650 m². Istraživanja su pokazala postojanje drvenih struktura na 1,20 do 1,50 m od razine današnjeg dvorišta. Radi se o dijelovima drvenih i opečnih podnica, ostacima ostale drvene građe kao što su uklesane drvene daske i grede s utorima i perima, krovne grede, piloti i drveni stupovi  te nekoliko kamenih obrađenih komada (konzola, dovratnika i sl.). S obzirom da je i analiza drvenih uzoraka analizom C14 potvrdila da se radi o nalazima iz 16. stoljeća, dakle, vremena prve razine funkcioniranja utvrde, iz vremena njene gradnje i neposredno nakon nje, može se zaključiti da je drvena građa pripadala drvenoj arhitekturi koja se nalazila unutar vanjskih zidova utvrde. Naime, u početku se sisačka utvrda sastojala, tlocrtno gledajući, od tri kule kružnog tlocrta i zidova između njih, tvoreći formu trokuta, dok su unutarnji katovi i kolonada dvorišta te krovovi dodani kasnije, najvjerojatnije u 17. stoljeću. Dakle, drvene su prigradnje očito služile za boravak ljudi unutar utvrde u vrijeme bitke i opsada te su, s obzirom na otkrivene drvene pilote i potpornje imale i više etaža te tako omogućavale kretanje uz vanjske zidove tvrđave.. Pokretni je materijal relativno skroman. Prikupljena je manja količina keramičkog materijala svakodnevne uporabe, pećnjaka, manja količina staklenih nalaza te onih metalnih. Uglavnom se radi o topovskim kuglama većih i manjih dimenzija.

  • Sisak_Stari_grad_-_dvorite_2007._Otkrivene_drvene_strukture_u_dvoritu_Foto_Iskra_Baani
  • Sisak_Stari_grad_-_dvorite_2007._Pogled_na_Sondu_2_nakon_istraivanja_Foto_Iskra_Baani
  • Sisak_Stari_grad_-_dvorite_2007._Topovske_kugle_15.-16.st._Foto_Blaenka_Suntei