Izložba "Numizmatički nalazi na novijim arheološki...

Mjesto održavanja: Gradski muzej Sisak

Vrijeme održavanja: 30. listopada do 31. prosinca 2008.

Autor izložbe i kataloga: Zdenko Burkowsky, viši kustos Gradskog muzeja Sisak.

 

Tema: Numizmatički nalazi s devet arheoloških lokaliteta s područja grada Siska.

Izlošci: 268 komada kovanog novca, velikim dijelom izrađenog u kovnici Siscije.

 

Važnost nalaza novca posebice rimskih kovanica velika je, i stoga valja napomenuti da su nalazi kovanog novca  najznakovitiji pokazatelj za dataciju lokaliteta i ostalih pokretnih nalaza. U posljednjih nekoliko godina u Sisku je izvršeno više arheoloških istraživanja, na kojima je većinom nađen rimski novac. Obrađeni su nalazi rimskih kovanica sa sljedećih lokaliteta: Povijesni arhiv (Državni arhiv), 2003/04.; Euroherc, 2005/06., 2008.;  Žitni magazin, retencijski bazen (RB-8), 2005/06.; Igralište OŠ 22. lipnja, 2005/06.;  Ivana Kukuljevića Sakcinskog b.b., 2007.; Lokalitet Sv. Kvirin, 2007.; Gundulićeva k.č. 493 i 28 vrelovod, 2007; Starčevićeva 40, 2008.; Rimska 25, 2008.

Pri zaštitnim istraživanjima ovih lokaliteta zbirka numizmatike sisačkog muzeja obogatila se većim brojem kovanica rimske antike, od kojih je dobar dio kovan u Sisciji.

Ova izložba imala je i edukativni karakter, naime, njome se željelo pokazati koliko je važan nalaz svakog novca, a posebice antičkog u sveukupnoj dataciji i valoriziranju arheoloških nalaza i nalazišta.

  • DSC_0617
  • DSC_0620
  • DSC_0636
  • DSC_0658
  • DSC_0700