Izložba "Od latenskih nastambi do suvremenog Arhiva&...

Mjesto održavanja: Državni arhiv u Sisku

Vrijeme održavanja: 12. listopada do 17. prosinca 2007.

Autori izložbe: Zdenko Burkowsky, kustos Gradskog muzeja Sisak, Tea Tomaš, kustosica Gradskog muzeja Sisak, Nela Kušanić, ravnateljica Državnog arhiva u Sisku.

 

Tema: Izgradnja nove zgrade Državnog arhiva u Sisku te nalazi zaštitnog arheološkog istraživanja toga lokaliteta.

Izlošci: Uz arhivski materijal (35) prezentirani su nalazi (70) zaštitnoga arheološkog istraživanja koje je prethodilo izgradnji novoga arhivskog objekta. Izloženi su predmeti iz mlađega željeznog doba pronađeni unutar ostataka drvene arhitekture iz istog razdoblja, razni predmeti iz doba rimske Siscije vezani za antičku arhitekturu građenu od opeke i kamena te nekoliko predmeta iz recentnih grobova.

 

Tijekom građevinskih radova na rekonstrukciji zgrade Arhiva u Frankopanskoj ulici u Sisku, pod nadzorom Konzervatorskog odjela iz Zagreba, provedena su zaštitna arheološka istraživanja. Interesantni nalazi ovih istraživanja mogu se podijeliti prema vremenu svoga postanka na nalaze iz latenskog perioda, materijal iz vremena rimske Siscije te razdoblja novoga vijeka. Razdoblje antičke Siscije ima najviše nalaza i što se tiče arhitekture i pokretnih arheoloških nalaza. Pronađeni ostaci rimske arhitekture datiraju iz razdoblja od kraja 2. pa sve do 4. stoljeća, a izgrađeni su na latenskom horizontu, odnosno ostacima mlađeg željeznog doba. Postojanje ovakvih materijalnih povijesnih izvora, ali i arhivskog gradiva u obliku zapisa, planova i karata, potaklo je ideju da se njihovom prezentacijom pokušaju oslikati povijesne mijene mikrolokacije na kojoj su izvršena istraživanja. Izložba je pripremljena u suradnji s Državnim arhivom u Sisku te realizirana prigodom otvorenja nove arhivske zgrade. Izložbom su, uz arhivski materijal, prezentirani nalazi zaštitnog arheološkog istraživanja koje je prethodilo izgradnji novog arhivskog objekta.

  • PA125853
  • PA125856
  • PA125875
  • PA125880