Perunika i drugo tradicijsko cvijeće

Predavanje „O perunici i drugom tradicijskom cvijeću“

Mjesto održavanja: Gradski muzej Sisak

Vrijeme održavanja: 10. svibnja 2007.

Autor: Katica Mrgić, viša kustosica Gradskog muzeja Sisak.

 

Tema: Primjena cvijeća u tradicionalnoj kulturi.

 

Etnološko – antropološko predavanje „O perunici i drugom tradicijskom cvijeću“ održano je prigodom i u sklopu manifestacije Sajma cvijeća. Predavanjem je prikazan doživljaj cvijeća kroz primjenu u narodnoj, ruralnoj, naslijeđeno tradicionalnoj kulturi. To znači od uporabe cvijeća, oblikovanja mikrokrajolika, njegovog mijenjanja, vremenskih i kulturoloških utjecaja na određene cjeline do povratne psihosocijalne uloge, odnosno kulturološke izražajnosti u motivima i simbolici koju prirodno i uzgajano cvijeće nosi, ne samo kao modna slučajnost, već kao svjesni odabir.

  • P5101911
  • P5101923
  • P5101931
  • P5101935
  • P5101943