Cjenik usluga

USLUGA

CIJENA

 

Pojedinačni posjeti

(Gradski muzej Sisak)

 

Odrasli

15,00 kn

Učenici, studenti

7,00 kn

Djeca do 7 godina, umirovljenici

besplatno

 

Organizirani posjeti

(Gradski muzej Sisak)


Odrasli

10,00 kn

Učenici, studenti, umirovljenici

7,00 kn

Djeca do 7 godina

7,00 kn

 

Pojedinačni posjeti

(Utvrda Stari grad)

 

Odrasli

10,00 kn

Učenici, studenti

7,00 kn

Djeca do 7 godina, umirovljenici

besplatno

 

Organizirani posjeti

(Utvrda Stari grad)

 

Odrasli

10,00 kn

Učenici, studenti, umirovljenici

7,00 kn

Djeca do 7 godina

7,00 kn

Stručno vodstvo (po grupi*, zasebno za svaku lokaciju)

*Grupu može sačinjavati najviše 25 osoba. Ukoliko ima više osoba od predviđenog broja za grupu, bit će podijeljeni na onoliko grupa za koliko postoji stručnih voditelja. 

 

U radno vrijeme Muzeja

100,00 kn

Izvan radnog vremena Muzeja

150,00 kn

Stručno vodstvo gradom Siskom

300,00 kn

Edukativno-kreativne radionice*                              

* Tema se dogovara prethodno (školsko gradivo se usklađuje s muzejskim predmetima i aktualnim izložbama). Radionice su u trajanju od 60 minuta i maksimalan broj polaznika radionice je 30 osoba.

 

10,00 kn po učeniku

Grupu je potrebno prethodno najaviti, a u koliko najavljena grupa ne dođe i pri tome se ne odjavi najmanje dan prije predviđenog vodstva, vodstvo će se naplatiti bez obzira na neizvršenu uslugu vodstva. 

Grupu je moguće najaviti:

  • u Gradskom muzeju Sisak, Ulica kralja Tomislava 10, 44000 Sisak od 7,30 do 15,30 sati
  • na broj telefona 044/ 811 811 od 7,30 do 15,30 sati
  • na e-mail gradski-muzej-sisak@sk.t-com.hr.