O arheološkom odjelu

U Arheološkom odjelu čuvaju se svi predmeti koji su pronađeni tijekom arheoloških istraživanja na području grada Siska i njegove bliže okolice, ili predmete koji su donirani ili otkupljeni za Muzej, a pripadaju razdobljima od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka.  Osnutkom Muzeja 1951. g. osnovana je Arheološka zbirka s numizmatikom. Tijekom godina, a naročito od početka 21. st., sve veći priljev arheološkog materijala uvjetovao je raspodjelu materijala u više arheoloških zbirki, da bi se 2011. osnovao Arheološki odjel. Danas se unutar Arheološkog odjela čuva nekoliko desetaka tisuća arheoloških predmeta, raspoređenih u više zbirki prema vrsti materijala od kojih su napravljeni, ali i njihovoj funkciji i vremenu nastanka.