Izjava o sprečavanju sukoba interesa

Temeljem članka 13 Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13)  ravnatelj i članovi Upravnog vijeća Gradskog muzeja Sisak ne obavljaju upravljačke poslove, niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%.