Razdoblje:

Arheološko istraživanje na području budućeg arheološkog parka Sv. Kvirin

Arheološko istraživanje na području budućeg arheološkog parka Sv. Kvirin

01. Siječanj — 01. Siječanj

{više}
Arheološka istraživanja kod utvrde Stari grad

Arheološka istraživanja kod utvrde Stari grad

03. Listopad — 04. Studeni

{više}
Zaštitno arheološko istraživanje na lokalitetu Holandska kuća – dvorište

Zaštitno arheološko istraživanje na lokalitetu Holandska kuća – dvorište

01. Siječanj — 01. Siječanj

{više}
Arheološki nadzor - HEP

Arheološki nadzor - HEP

05. Svibanj — 01. Rujan

Arheološki nadzor nad izvođenjem zemljanih radova u sklopu rekonstrukcije srednjenaponskih kabelskih petlji grada Siska. {više}
Arheološki nadzor nad zemljanim radovima, u sklopu projekta Program pročišćavanja otpadnih voda grada Siska

Arheološki nadzor nad zemljanim radovima, u sklopu projekta Program pročišćavanja otpadnih voda grada Siska

01. Studeni — 31. Prosinac

{više}
Arheološki nadzor nad zemljanim radovima pri iskopu rova za potrebe zamjene postojećeg kabla za priključak trgovačkog centra Konzum

Arheološki nadzor nad zemljanim radovima pri iskopu rova za potrebe zamjene postojećeg kabla za priključak trgovačkog centra Konzum

01. Studeni — 30. Studeni

{više}
Arheološko istraživanje na području crkve Našašća Svetog Križa

Arheološko istraživanje na području crkve Našašća Svetog Križa

01. Kolovoz — 30. Rujan

{više}
Arheološki nadzor nad zemljanim radovima pri produbljivanju korita rijeke Kupe

Arheološki nadzor nad zemljanim radovima pri produbljivanju korita rijeke Kupe

01. Kolovoz — 30. Rujan

{više}
Zaštitno arheološko istraživanje: Sisak, Ulica Ivana Mažuranića

Zaštitno arheološko istraživanje: Sisak, Ulica Ivana Mažuranića

31. Srpanj — 01. Kolovoz

{više}
Sustavno arheološko istraživanje lokaliteta "Sveti Kvirin"

Sustavno arheološko istraživanje lokaliteta "Sveti Kvirin"

01. Svibanj — 31. Srpanj

{više}
Arheološki nadzor nad zemljanim radovima pri rekonstrukciji željezničkog kolodvora Sisak

Arheološki nadzor nad zemljanim radovima pri rekonstrukciji željezničkog kolodvora Sisak

01. Travanj — 30. Lipanj

{više}
Arheološki nadzor tijekom izvođenja ekološke akcije (Ronilački klub Sisak) čišćenja korita rijeke Kupe na području zaštićene arheološke zone Segestica – Siscia

Arheološki nadzor tijekom izvođenja ekološke akcije (Ronilački klub Sisak) čišćenja korita rijeke Kupe na području zaštićene arheološke zone Segestica – Siscia

08. Lipanj — 09. Lipanj

{više}
Arheološki nadzor nad zemljanim radovima pri rekonstrukciji električnih instalacija u zoni kompleksa Keglević u Topolovcu

Arheološki nadzor nad zemljanim radovima pri rekonstrukciji električnih instalacija u zoni kompleksa Keglević u Topolovcu

01. Svibanj — 31. Svibanj

{više}
Arheološko geofizičko istraživanje područja Pogorelca u Sisku

Arheološko geofizičko istraživanje područja Pogorelca u Sisku

01. Travanj — 30. Travanj

{više}
Sveti Kvirin 2010.

Sveti Kvirin 2010.

13. Rujan — 13. Studeni

SVETI KVIRIN 2010. 13.09.2010. – 13.11.2010. {više}
AUTOCESTA ZAGREB – SISAK, LOKALITET ODRA 2010.

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK, LOKALITET ODRA 2010.

01. Svibanj — 30. Srpanj

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK, LOKALITET ODRA 2010. svibanj – srpanj {više}
DUNAVSKI LLOYD 2010.

DUNAVSKI LLOYD 2010.

25. Ožujak — 09. Srpanj

DUNAVSKI LLOYD 25.03. – 09.07.2010. {više}
AUTOCESTA ZAGREB – SISAK, LOKALITET ODRA 2009.

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK, LOKALITET ODRA 2009.

01. Lipanj — 30. Kolovoz

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK, LOKALITET ODRA 2009. lipanj - kolovoz {više}
Lučka kapetanija 2009.

Lučka kapetanija 2009.

01. Srpanj — 30. Studeni

LUČKA KAPETANIJA 2009. srpanj – studeni {više}
Sveti Kvirin 2008.

Sveti Kvirin 2008.

23. Rujan — 22. Prosinac

SVETI KVIRIN 2008. 23.09.2008. – 22.12.2008. {više}
STARI GRAD 2008.

STARI GRAD 2008.

21. Studeni — 30. Prosinac

STARI GRAD 2008. 21.11. – 30.12. {više}
Euroagram 2008.

Euroagram 2008.

10. Srpanj — 25. Listopad

Euroagram 2008. 10.7.2008. - 25.10.2008. {više}
Rimska ulica 25

Rimska ulica 25

21. Travanj — 30. Lipanj

RIMSKA 25 21.04. – 30.06.2008. {više}
Ulica A. Starčevića 40

Ulica A. Starčevića 40

01. Ožujak — 30. Lipanj

STARČEVIĆEVA 40 2008. ožujak – lipanj {više}
Sveti Kvirin 2007.

Sveti Kvirin 2007.

02. Listopad — 22. Studeni

SVETI KVIRIN 2007. 02.10.2007. – 22.11.2007. {više}
Arheološka istraživanja u Gundulićevoj ulici

Arheološka istraživanja u Gundulićevoj ulici

23. Srpanj — 25. Rujan

Arheološka istraživanja u Gundulićevoj ulici 23.07.2007. - 25.09.2007. {više}
Arheološka istraživanja u ulici I.K. Sakcinskog b.b.

Arheološka istraživanja u ulici I.K. Sakcinskog b.b.

28. Lipanj — 04. Kolovoz

Arheološka istraživanja u ulici I.K. Sakcinskog b.b. 28.06.2007. - 04.08.2007. {više}
STARI GRAD 2007.

STARI GRAD 2007.

01. Ožujak — 23. Prosinac

STARI GRAD 2007. ožujak – prosinac {više}
Sisak, OŠ 22. lipnja

Sisak, OŠ 22. lipnja

01. Studeni — 30. Lipanj

Sisak, OŠ 22. lipnja 01.11.2005. - 30.06.2006. {više}
Euroagram 2005./06.

Euroagram 2005./06.

01. Listopad — 30. Ožujak

Euroagram 2005./06. 01.10.2005. - 30.3.2006. {više}
Sveti Kvirin 2005.

Sveti Kvirin 2005.

01. Travanj — 30. Svibanj

SVETI KVIRIN 2005. travanj i svibanj {više}
Sveti Kvirin 2004.

Sveti Kvirin 2004.

01. Rujan — 30. Listopad

SVETI KVIRIN 2004. rujan i listopad {više}
Arheološka istraživanja na lokalitetu novih zgrada Hrvatskog državnog arhiva u Sisku

Arheološka istraživanja na lokalitetu novih zgrada Hrvatskog državnog arhiva u Sisku

01. Prosinac — 30. Kolovoz

Arheološka istraživanja na lokalitetu novih zgrada Hrvatskog državnog arhiva u Sisku 01.12.2003. - 30.08.2004. {više}