Zbirka "Janeš"

Zbirka sadrži 85 djela istaknutog sisačkog kipara Želimira Janeša. Najveći broj djela čini donacija koju je kipar poklonio Gradskom muzeju Sisak. U zbirci se nalaze skulpture, medalje, taktile, reljefi te skice-odljevi za medalje.

  • Ž.Janeš, Čelik i nafta 1978.
  • Ž.Janeš, Republički savez pionira 1976.
  • Ž.Janeš, Sisak