„Industrijska baština u gradu Osijeku, urbanim industri...

od Svi 31
do Lip 30

Otvorenje izložbe pod nazivom Industrijska baština u gradu Osijeku,  urbanim industrijskim cjelinama tzv. company town Đurđenovac, Belišće i Borovo te planska naselja - pustare Belje u Baranji održana je 31. svibnja 2016. u Holandskoj kući, Rimska 10, Sisak. 

Izložba prezentira industrijsko naslijeđe grada Osijeka, od osnivanja i izgradnje industrijskih pogona koji su zaslužni za stvaranje gradske fizionomije danas, gradnju stambenih naselja oko velikih industrijskih kompleksa na praznim prostorima izvan grada, a koja su sadržavala sve popratne javne sadržaje potrebne za moderan način života (tzv. company town) do izgradnje planskih naselja - pustara namijenjenih stanovanju poljoprivrednih radnika, uzgoju stoke te skladištenju žitarica.

Valorizacijom i promocijom bogate industrijske baštine Osječko–baranjske županije istražuju se urbanističke, arhitektonske, umjetničke, povijesne i druge vrijednosti u okvirima srednjoeuropskog konteksta.

Industrijsko nasljeđe prikazano je kroz arhivsku i povijesnu dokumentaciju, zatim stanje danas evidentirano na fotografijama te status i tretman zaštite na primjerima pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara ili kompleksa unutar zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina, kao i potencijalnih kulturnih dobara.

Izložba je organizirana u suradnji Konzervatorskog odjela u Osijeku i Konzervatorskog odjela u Sisku Ministarstva kulture te Gradskog muzeja Sisak.

 • image003
 • image005
 • image006
 • image007
 • image008
 • image010
 • image012
 • image014
 • image015
 • image016
 • image017
 • image019
 • image021
 • image023
 • image024
 • image025
 • image026
 • image028
 • image029
 • image030